Ubezpieczenie Zawodników

Polecamy ubezpieczenie Generali.

Zawarcie polisy trwa kilka minut jest bardzo intuicyjne – polisa przychodzi na maila, może być opłacona ze strony podczas jej wystawiania lub później normalnie z konta bankowego.

INSTRUKCJA

  • Należy wejść na stronę: WWW.BEZPIECZNY.PL               
  • Wybrać:  Ubezpieczenia NNW dla dzieci
  • Następnie przedszkolne (od 4 r.ż. do 7 r. ż)  czy szkolne (od 7 r.  do 25 r.ż.)
  • Kolejno: kup online  lub kontynuuj ubezpieczenie z rabatem -10% 
  • Uzupełnić dane rodzica w tym mail i telefon i dane dziecka (można jedną polisą dodać  kilkoro dzieci)
  • GENERALI – trzeba wprowadzić kod zniżkowy 26893  – wariant najwyższy, uszczerbek do 50 000 PLN składka 139,50 (można oczywiście wybrać  również inną opcję/ wariant).

Judo i sporty walki są w zakresie!

Generali obejmuje ochroną ubezpieczeniową zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe na całym świecie!

Włączone wyczynowe uprawianie sportu:  forma działalności Ubezpieczonego podejmowana dobrowolnie w drodze rywalizacji dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych podczas zajęć szkolnych lub pozaszkolnych, jak również w życiu prywatnym lub w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych lub stowarzyszeń.

Wyłączone sporty ekstremalne  TE SPORTY NIE SĄ W ZAKRESIE i nie można ich włączyć:

sporty lub aktywność fizyczna, których uprawianie wymaga działania w warunkach podwyższonego ryzyka ze względu na wystąpienie choćby jednego z następujących czynników ryzyka: użycia broni białej lub palnej (z wyłączeniem szermierki), użycia pojazdów silnikowych, schodzenia pod wodę na głębokość większą niż 10 m., przebywania w terenie górskim poza wytyczonymi trasami lub szlakami; za sporty ekstremalne uważa się również sporty lub aktywność fizyczną, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi lub działania w warunkach zagrożenia życia: sporty powietrzne, downhill rowerowy, wspinaczkę wysokogórską, skalną, skałkową, lodową, speleologię, skoki narciarskie, skoki akrobatyczne na nartach, skoki z wysokich budynków lub skał, skoki bungee, jazdę po muldach, rafting, sporty uprawiane na rzekach górskich, a także wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi: pustynia, wysokie góry (pow. 4000 m.n.p.m.), busz, bieguny, dżungla, tereny lodowcowe.