Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze UKS Opty

W dniu 12.12.2024 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze UKS Opty.

Na zebraniu Sekretarz zarządu Klubu Bogdan Gruba złożył sprawozdanie z działalności Klubu w mijającej kadencji. W sprawozdaniu zostały wymienione:

 • najważniejsze osiągnięcia sportowe klubu
 • osiągnięcia organizacyjne
 • podsumowanie działalności finansowej

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Citko przedstawił ocenę działalności Zarządu w latach 2019-2023 i  wystąpił do Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego o udzielenie wotum zaufania ustępującemu Zarządowi.  Zostało ono udzielone jednogłośnie.

W dalszej części zebrania zostały wybrane władze klubu na kadencję 2023-2025.

Skład nowego Zarządu UKS Opty:

 • Mariusz Żelechowski – Prezes Zarządu
 • Bogdan Gruba – Sekretarz Zarządu
 • Monika Stafiniak – Kronikarz Zarządu
 • Katarzyna Kruszyńska Muller – Skarbnik Zarządu
 • Natalia Tsoi – Członek Zarządu
 • Piotr Kraszewski – Członek Zarządu
 • Krzysztof Dietrich – Członek Zarządu
 • Anna Zarychta – Hala – Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Wiesław Citko – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
 • – Członek Komisji Rewizyjnej