Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2013

W dniu 29 maja 2013 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków UKS „Opty”. Na zebraniu członkowie klubu wysłuchali sprawozdania zarządu za kadencję 2011-2013 oraz  opinii komisji rewizyjnej o działalności klubu. Następnie na wniosek komisji rewizyjnej członkowie UKS „Opty” jednogłośnie udzielili wotum zaufania dla ustępującego zarządu za kadencję 2011-2013. Po części sprawozdawczej odbyły się wybory nowych władz klubu na kadencję 2013-2015. Skład nowo wydanego zarządu znajduje się w  zakładce Władze Klubu.

Na zebraniu omówiono także bieżące sprawy związane z działalnością klubu.

Zarząd UKS OPTY.