Zimowe zgrupowanie z UKS OPTY

Termin : 11- 15 stycznia 2021 roku w godzinach 9:00-16:00

W Szkole Podstawowej nr 34 w Gdyni, ul. Cylkowskiego 5

Cena 570 zł.

W ramach programu zapewniamy:

 • Zajęcia sportowe w terenie
 • Zajęcia sportowe judo oraz gry i zabawy sportowe
 • Zajęcia na basenie 3 razy
 • Kinoteka
 • Zajęcia na ściance wspinaczkowej
 • Obiad 2 dania- napoje
 • Ognisko z kiełbaskami.
 • Rajd terenowy

Rejestracja i zapisy online przez stronę uksopty.pl, uczestnicy obozu zobowiązane są pobrać  ze strony kartę kolonijną  z regulaminem i wywiadem kowidowym i dostarczyć w dniu rozpoczęcia zgrupowania.

Informacje i zapisy u trenerów B. Gruba tel. 504159015, Wiesław Wiwatowski tel. 694256718       

Wejdź na link do rejestracji uczestnika. Zapisz dziecko wypełniając tabelę. Po wypełnieniu kliknij -WYŚLIJ:

REJESTRACJA UCZESTNIKA     

UKS OPTY, ul. Cylkowskiego 5, 81-465 Gdynia, NIP 5862066382 

Płatności na konto: ING Bank Śląski  31 1050 1764 1000 0090 7294 1736

Regulamin egzaminu na stopnie kyu w UKS OPTY

 1. Egzamin odbędzie się dnia 5 grudnia 2020 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Gdyni przy ulicy Cylkowskiego 5.
 2. Rodzice odprowadzają dzieci jedynie do wejścia głównego hali sportowej (szkoły)  – dalej dzieci udają się z trenerem. Trener odbiera dzieci 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć ujętą w harmonogramie.
  • Na godzinę 10:00 dzieci zdające na pas biało-żółty
  • Na godzinę 11:30 dzieci zdające na pasek żółty
  • Na godzinę 13:00 dzieci zdające na pasek żółto/pomarańczowy i wyższe.
 3. Bardzo prosimy o punktualność. Osoby spóźnione niestety nie będą mogły dołączyć do zajęć.
 4. Na egzamin  zawodnicy/czki  przekazują trenerowi  kwestionariusz zdrowotny Covid-19.  wypełniony i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego. Po pozytywnej weryfikacji trener dopuszcza zawodników/czki do wejścia na teren obiektu sportowego i do udziału w egzaminach.
 5. Przy wejściu do hali sportowej/szkoły – zawodnikom/czkom będzie mierzona temperatura (termometr bezdotykowy).
 6. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt.
 7. W obiekcie wszyscy noszą maseczki lub przyłbice, które zdejmuje się podczas egzaminu.
 8. Zachęcamy, aby dzieci przychodziły ubrane już w judogi, długie spodnie. W szatni pozostawią jedynie okrycie wierzchnie.
 9. Każdy/a zawodnik/czka musi posiadać klapki, które zakłada natychmiast po zdjęciu obuwia w przedsionku
 10. Na egzamin zawodnicy/czki mogą wnieść wodę tylko w podpisanych butelkach.
 11. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są także do przyprowadzenia na egzamin dzieci wyłącznie zdrowych.