Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze UKS Opty

W dniu 25 kwietnia 2017 odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze UKS OPTY.

Na zebraniu Sekretarz zarządu Klubu Bogdan Gruba złożył sprawozdanie z działalności Klubu w mijającej kadencji. W sprawozdaniu zostały wymienione:

  • najważniejsze osiągnięcia sportowe klubu
  • osiągnięcia organizacyjne
  • podsumowanie działalności finansowej

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Citko przedstawił ocenę działalności Zarządu w latach 2015-2017 i  wystąpił do Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego o udzielenie wotum zaufania ustępującemu Zarządowi.  Zostało ono udzielone jednogłośnie.

W dalszej części zebrania zostały wybrane władze klubu na kadencję 2017-2019. Skład nowego Zarządu znajduje się w zakładce Władze Klubu.