Zawody UKS Opty w Judo oraz Egzaminy na Stopnie KYU

Zarząd  UKS OPTY zaprasza  na egzamin na stopnie szkoleniowe kyu oraz za Mistrzostwa Klubu w Judo.

EGZAMINY

Egzaminy na stopnie szkoleniowe kyu odbędą się w niedzielę 25.01.2015r. w SP nr 34 , ul. Cylkowskiego 5.

  • Godz. 9.00 – zawodników, którzy zdają egzamin na 6 kyu i 5,5 kyu ( pas biały i biało-żółty)
  • Godz. 12.00 zapraszamy zawodników, którzy zdają egzamin na 5kyu, 4,5 kyu, 4 kyu i wyższe stopnie

Opłata egzaminacyjna wynosi 40 zł

MISTRZOSTWA UKS OPTY w JUDO

Po egzaminach danej grupy wiekowej odbędą się zawody – Mistrzostwa Klubu w Judo.
W zawodach klubowych mogą brać udział wszyscy zawodnicy urodzeni w latach 2002 i młodsi zarówno chłopcy jak i dziewczynki.

Zz zajęcie miejsc od I-III przewidziano medale.

Zawodnicy starszych grup wiekowych zobligowani są do pomocy w organizacji zawodów.

SKŁADKA KLUBOWA

Zarząd Klubu zawraca się z prośbą o uregulowanie „składki klubowej” . Składka ta jest wykorzystana na dopłaty do wyjazdów zawodników na zawody i zgrupowania a także  na dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego.

Wysokość „składki klubowej” to 40 zł rocznie przy jednorazowej wpłacie.

UBEZPIECZENIE

Zarząd Klubu prosi także o uiszczenie składki na  ubezpieczenia NNW w wysokości 40 zł . (W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia prosimy o złożenie pisemnego oświadczenia)

Zarząd Klubu