Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze UKS OPTY

W dniu 22 kwietnia 2015 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze UKS OPTY. Na zebraniu podsumowano mijającą kadencję 2013-2015 oraz dokonano wyboru nowych władz klubu.

1. Część sprawozdawcza

Sekretarz Klubu Bogdan Gruba przedstawił sprawozdanie z działalności klubu w latach 2013-2015. Po sprawozdaniu wystąpił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Citko, który przedstawił ocenę pracy zarządu mijającej kadencji sformułowana przez Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna wysoko oceniła pracę Zarządu i wnioskowała do Walnego Zgromadzenia o udzielenie votum zaufania dla ustępującego Zarządu.

Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło votum zaufania dla ustępującego zarządu.

2. Część wyborcza

W drugiej części Walnego Zebrania dokonano wyboru nowych władz klubu.

Skład Zarządu:
Mariusz Żelechowski – Prezes Zarządu
Bogdan Gruba – Sekretarz Zarządu
Jacek Świtoński – Kronikarz Zarządu
Izabela Stanulewicz – Skarbnik Zarządu
Maciej Ciesielski – Członek Zarządu
Jacek Liberak – Członek Zarządu
Jacek Skrodzki – Członek Zarządu
Ewa Podedworna-Górecka – Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:
Wiesław Citko – przewodniczący komisji rewizyjnej
Agnieszka Świtońska – sekretarz komisji rewizyjnej
Krystyna Wilczewska- członek komisji rewizyjnej

3. Wolne wnioski

W trzeciej części zebrania omówiono bieżące sprawy związane z działalnością klubu.

Zarząd UKS Opty

Informacja o zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

W dniu 22 kwietnia 2015 roku o godzinie 19.00 w siedzibie klubu w Szkole Podstawowej nr 34 w Gdyni przy ulicy Cylkowskiego 5 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS „OPTY”.

Zapraszamy wszystkich członków klubu do uczestnictwa w Zebraniu.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie zebranie odbędzie się zgodnie ze statutem klubu w drugim terminie tego samego dnia o godzinie 19.15.

Proponowany porządek obrad:

  1. Wybór przewodniczącego zebrania.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Sprawozdanie zarządu z działalności klubu w kadencji 2013-2015.
  5. Ocena działalności klubu przez Komisji Rewizyjną oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie votum zaufania dla ustępującego zarządu.
  6. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie votum zaufania dla ustępującego zarządu.
  7. Wybór zarządu klubu na kadencję 2015-2017.
  8. Wybór składu Komisji Rewizyjnej.
  9. Sprawy różne i wolne wnioski.

Po części ogólnej planowane jest pierwsze posiedzenie nowo wybranego zarządu UKS OPTY na, którym zostanie wybrany przewodniczący zarządu i sekretarz a także pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej na który planowany jest wybór przewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej.

Zarząd UKS „OPTY”