Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze UKS OPTY

W dniu 20.05.2019r. Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze UKS Opty.

Na zebraniu Sekretarz zarządu Klubu Bogdan Gruba złożył sprawozdanie z działalności Klubu w mijającej kadencji. W sprawozdaniu zostały wymienione:

 • najważniejsze osiągnięcia sportowe klubu
 • osiągnięcia organizacyjne
 • podsumowanie działalności finansowej

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Citko przedstawił ocenę działalności Zarządu w latach 2017-2019 i  wystąpił do Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego o udzielenie wotum zaufania ustępującemu Zarządowi.  Zostało ono udzielone jednogłośnie.

W dalszej części zebrania zostały wybrane władze klubu na kadencję 2019-2021.

Skład nowego Zarządu UKS Opty:

 • Mariusz Żelechowski – Prezes Zarządu
 • Bogdan Gruba – Sekretarz Zarządu
 • Wiesław Wiwatowski – Kronikarz Zarządu
 • Krzysztof Dietrich – Skarbnik Zarządu
 • Piotr Wojtowicz – Członek Zarządu
 • Przemysław Ciemnoczołowski – Członek Zarządu
 • Tomasz Szurowski – Członek Zarządu
 • Andrzej Makowski – Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Wiesław Citko – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Agnieszka Lenarciak – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
 • Anna Bartczak – Członek Komisji Rewizyjnej