Informacja o zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

W dniu 22 kwietnia 2015 roku o godzinie 19.00 w siedzibie klubu w Szkole Podstawowej nr 34 w Gdyni przy ulicy Cylkowskiego 5 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS „OPTY”.

Zapraszamy wszystkich członków klubu do uczestnictwa w Zebraniu.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie zebranie odbędzie się zgodnie ze statutem klubu w drugim terminie tego samego dnia o godzinie 19.15.

Proponowany porządek obrad:

  1. Wybór przewodniczącego zebrania.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Sprawozdanie zarządu z działalności klubu w kadencji 2013-2015.
  5. Ocena działalności klubu przez Komisji Rewizyjną oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie votum zaufania dla ustępującego zarządu.
  6. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie votum zaufania dla ustępującego zarządu.
  7. Wybór zarządu klubu na kadencję 2015-2017.
  8. Wybór składu Komisji Rewizyjnej.
  9. Sprawy różne i wolne wnioski.

Po części ogólnej planowane jest pierwsze posiedzenie nowo wybranego zarządu UKS OPTY na, którym zostanie wybrany przewodniczący zarządu i sekretarz a także pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej na który planowany jest wybór przewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej.

Zarząd UKS „OPTY”